امروز : ۱ اسفند ۱۳۹۵         ۲۳ جمادی الاول ۱۴۳۸          ۱۹ فوریه ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۱۲ بعد از ظهر
نقشه سایت

ساختار اطلاعات در وب سایت مدیریت اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

 

·         پژوهشکده‌ها

o        پژوهشکده پتروشیمی

o        پژوهشکده سبک زندگی

o        پژوهشکده سیستم بیولوژی

o        پژوهشکده طب نظامی و امداد و نجات

o        پژوهشکده نانو بیوتکنولوژی

 

 

·         مراکز تحقیقاتی

 

o        آزمایشگاه غدا و دارومعاونت غذاودارو

o        آزمایشگاههای  رفرانس معاونت سلامت

o        آسیب های روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

o        آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

o        آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        آنتی بادی مونوکلونال جهاد دانشگاهی

o        اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان

o        اختلالات مادرزادی، رشد و تکامل کودک موسسه توانبخشی ولیعصر

o        اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        اخلاق وحقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

o        ارولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        الکتروفیزیولوژی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        الکتروفیزیولوژی قلب مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی

o        اندودنتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی

o        ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        ایدز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        ایمپلنت دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

o        ایمونولوژی ، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

o        باروری و ناباروری

o        باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی بابل

o        بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

o        بهداشت باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

o        بهداشت باروری ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بهداشت مادر و کودک جهاد دانشگاهی

o        بهداشت نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

o        بهداشت کار

o        بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیماری های اتوایمیون تاولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیماری های تنفسی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        بیماری های چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        بیماری های دریچه ای قلب مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی

o        بیماری های شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

o        بیماری های غیر واگیر کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل

o        بیماری های لثه و دندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

o        بیماریهای دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

o        بیماریهای عفونی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

o        بیماریهای عفونی وگرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیماریهای عفونی وگرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

o        بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین

o        بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان

o        بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اراک

o        بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

o        بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

o        بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

o        بیولوژی سلولی ومولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی نمونه

o        بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی جهاد دانشگاهی

o        پایه در بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        پپیشگیری و درمان چاقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        پروتئومیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی

o        پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی

o        پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان

o        پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

o        پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک

o        پزشکی مولکولی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

o        پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد

o        پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        پیشگیری از بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        پیشگیری وکنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        پیوند اعضاء بافت های بیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        تراشه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان

o        تروما دانشگاه علوم پزشکی گیلان

o        تروما دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        تصویر برداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        تضمین کیفیت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

o        توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

o        توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

o        توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

o        توسعه و فناوری اطلاعات وارتباطات سلامت تکفاب معاونت تحقیقات و فناوری

o        تکنولوژی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

·         آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

 

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ا

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهـد

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

o        آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمـان

o        آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی شمال کشور

o        آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

·         مراکز رشد

 

o        مرکز رشد فناوری دارویی علوم پزشکی اصفهان مسئول: حجت صادقی

o        مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی علوم پزشکی اصفهان مسئول: سعید کرمانی

o        مرکز رشد بیوتکنولوژی علوم پزشکی تبریز مسئول: داود عسکری

o        مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی علوم پزشکی تبریز مسئول: سالار همتی

o        مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی علوم پزشکی تهران مسئول: حسین عرب - علی بیک

o        مرکز رشد فناوری اطلاعات پزشکی علوم پزشکی تهران مسئول: حجت زراعتی

o        مرکز رشد فناوری دارویی علوم پزشکی تهران مسئول: محمد رضا فاضلی

o        مرکز رشد بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی/پژوهشکده رویان مسئول: رحمان فاخری

o        مرکز رشد بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهیی / ابن سینا مسئول: طاهره خیر خواه

o        مرکز رشد فناوری دارویی زنجان علوم پزشکی زنجان مسئول: مهرداد حمیدی

o        مرکز رشد بیوتکنولوژی علوم پزشکی قزوین مسئول: رضا نجفی پور

o        مرکز رشد بیوتکنولوژی علوم پزشکی شیراز مسئول: یونس قاسمی

o        مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز مسئول: سید جلیل معصومی

o        مرکز رشد فرآورده های دارویی علوم پزشکی شیراز مسئول: رامین میری

o        مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی علوم پزشکی مشهد مسئول: علی بدیعی

o        مرکز رشد فناوری بیوتکنولوژیک و ژنتیک علوم پزشکی یزد مسئول: سید مهدی کلانتر

o        مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهیی / هلجرد مسئول: حسنعلی نقدی

o        مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مسئول: علی امیری

o        مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی وحدا خوراسگان مسئول: کامران صفوی

o        مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسئول: حسین وحیدی

o        مرکز رشد فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مسئول: رضا دهنویه

o        مرکز رشد فناوری بیوتکنولوژی دانشگاه بقیه الله مسئول: علی محمد لطیفی

o        مرکز رشد فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول: آرام تیرگر

o        مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل جهاد دانشگاهیی اردبیل مسئول: اکبر قاسمی

o        مرکز رشد فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مسئول: رضا وزیری نژاد

o        مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران کرج انستیتو پاستور ایران کرج

 

·         بیمارستان‌ها

 

o        آیت الله کاشانی (شهرکرد)

o        امام حسین ع (شاهرود)

o        امام سجاد ع (یاسوج)

o        بيمارستان ضیائیان

o        بیمارستان آتیه

o        بیمارستان آسیا

o        بیمارستان آیت ا... کاشانی

o        بیمارستان اشرفی اصفهانی

o        بیمارستان الغدیر

o        بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

o        بیمارستان امام خمینی (ره)

o        بیمارستان امید

o        بیمارستان امین صادقیه

o        بیمارستان ایرانمهر

o        بیمارستان بر ز و یه ( مردم )

o        بیمارستان بهارلو

o        بیمارستان بوعلی سینا - ساری

o        بیمارستان پاستور نو

o        بیمارستان تخصصی زنان و زایمان صارم تهران

o        بیمارستان تهرانپارس

o        بیمارستان جواهری

o        بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

o        بیمارستان داد گستری

o        بیمارستان رازی

o        بیمارستان رسول اکرم (ص)

o        بیمارستان روانپزشکی رازی

o        بیمارستان زنان رویین تن آرش (جامع بانوان آرش)

o        بیمارستان سوانح و سوختگی زارع

o        بیمارستان سینا

o        بیمارستان شریعتی

o        اما م خمینی (دهدشت)

o        امام خمینی (مجتمع بعثت سنندج)

o        امداد شهید بهشتی سبزوار

o        بیمارستان آبان

o        بیمارستان آراد

o        بیمارستان آیت ا.. طالقانی

o        بیمارستان اختر

o        بیمارستان اقبال

o        بیمارستان الوند

o        بیمارستان امام حسین (ع)

o        بیمارستان امام خمینی (ره)

o        بیمارستان امیراعلم

o        بیمارستان انستیتو کانسر

o        بیمارستان بابک

o        بیمارستان بقیة الله

o        بیمارستان بهرام

o        بیمارستان پارس

o        بیمارستان پانزدهم خرداد

o        بیمارستان تهران

o        بیمارستان جاوید

o        بیمارستان چشم پزشکی نور

o        بیمارستان حضرت فاطمه (س)

o        بیمارستان دی

o        بیمارستان رازی - قائم شهر

o        بیمارستان رضاعی

o        بیمارستان روزبه

o        بیمارستان ساسان

o        بیمارستان سوم شعبان

o        بیمارستان شرکت نفت

o        بیمارستان شریعتی

o        امام جواد علیه السلام )ناغان(

o        امام رضا ع (اردل)

o        انستیتو کانسر (مجتمع بعثت سنندج)

o        بیمارستان آپادانا

o        بیمارستان آریا

o        بیمارستان آیت ا... مدنی

o        بیمارستان اسلامشهر

o        بیمارستان البرز

o        بیمارستان امام جعفر صادق(ع)

o        بیمارستان امام خمینی - ساری

o        بیمارستان امام سجاد (ع)

o        بیمارستان امیرالمومنین (ع)

o        بیمارستان ایران

o        بیمارستان بانک ملی

o        بیمارستان به آفرین (صدر)

o        بیمارستان بوعلی

o        بیمارستان پاسارگاد

o        بیمارستان پرستاران شاهد

o        بیمارستان تهران کلینیک

o        بیمارستان جم

o        بیمارستان حضرت زینب (س)

o        بیمارستان خاتم الانبیا

o        بیمارستان رازی

o        بیمارستان رسالت تهران

o        بیمارستان روانپزشکی آزادی

o        بیمارستان زایشگاه مادران

o        بیمارستان سجاد

o        بیمارستان سوم شعبان

o        بیمارستان شریعت رضوی

o        بیمارستان شفا یحیائیان

o        بیمارستان شهدای تجریش

o        بیمارستان شهریار

o        بیمارستان شهید اسماعیلی

o        بیمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد

o        بیمارستان شهید مدرس

o        بیمارستان ضیائیان

o        بیمارستان عیوض زاده

o        بیمارستان فاطمه زهرا - ساری

o        بیمارستان فیروز آبادی

o        بیمارستان لاله

o        بیمارستان لویزان

o        بیمارستان مرکز طبی کودکان

o        بیمارستان مصطفی خمینی

o        بیمارستان مهراد

o        بیمارستان میرزا کوچک خان

o        بیمارستان هدایت

o        بیمارستان و زایشگاه شوش

o        بیمارستان کودکان تهران

o        بیمارستان کیان

o        توحید (سنندج)

o        سینا (جونقان)

o        شهید رجایی (دوگنبدان)

o        قدس (سنندج)

o        هاجر (شهرکرد)

o        ولیعصر عج (مجتمع بعثت سنندج)

o        بیمارستان شهدای سروستان فارس

o        بیمارستان شهریار

o        بیمارستان شهید اکبر آبادی

o        بیمارستان شهید رجایی

o        بیمارستان شهید مطهری

o        بیمارستان طرفه

o        بیمارستان فارابی

o        بیمارستان فرهنگیان

o        بیمارستان فیروزگر

o        بیمارستان لقمان حکیم

o        بیمارستان مدائن

o        بیمارستان مرکز طبی کودکان

o        بیمارستان مهدیه

o        بیمارستان مهرگان

o        بیمارستان میلاد

o        بیمارستان هشترودیان

o        بیمارستان ولی عصر

o        بیمارستان کودکان مفید

o        جغتای سبزوار

o        شهدا (لردگان)

o        شهیدان مبینی سبزوار

o        قمر بنی هاشم س (جوین)

o        واسعی سبزوار

o        بیمارستان شهدای هفتم تیر

o        بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

o        بیمارستان شهید دکتر لواسانی

o        بیمارستان شهید فهمیده

o        بیمارستان شهید معیری

o        بیمارستان طوس

o        بیمارستان فارابی

o        بیمارستان فیاض بخش

o        بیمارستان قلب شهید رجائی

o        بیمارستان لولا گر

o        بیمارستان مروستی

o        بیمارستان مسیح دانشوری

o        بیمارستان مهر

o        بیمارستان موقوفه مفرح

o        بیمارستان نواب صفوی

o        بیمارستان و زایشگاه آزادی

o        بیمارستان کانون خیرخواه(سپیر)

o        بیمارستان کودکان  مفید

o        سیدالشهدا ع (فارسان)

o        شهید بهشتی (یاسوج)

o        فاطمیه (شاهرود)

o        مركز درمانی نازایی و ناباروری حضرت مریم

o        ولیعصر عج (بروجن)

 

 

·         آزمایشگاه‌های پزشکی

به دلیل تعداد بالای اطلاعات به پرتال بخش مربوطه مراجعه نمایید

·         داروخانه‌ها

 

 

o        آموزشی خدماتی امام خمینی(ره)

o        22 بهمن

o        29 فروردین

o        امام رضا (ع)

o        بیمارستان امام خمینی (ره)

o        بیمارستان دکتر علی شریعتی

o        بیمارستان شهید محمدی

o        بیماریهای خاص

o        داروخانه آموزشی بیمارستان شهید محمدی

o        دولتی شبانه روزی شهداء

o        دکتر شهرکی

o        دکتر هنرمند

o        سيد الشهدا

o        شبانه روزی امام جعفر صادق(ع)

o        شهید رجایی

o        قدس

o        مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

o        هلال احمر - اراک

o        هلال احمر - اهواز

o        هلال احمر - قزوین

o        هلال احمر - مشهد

o        هلال احمر-تبریز

o        13 آبان

o        22 بهمن

o        آیت الله روحانی

o        امام سجاد (ع)

o        بیمارستان تقوی

o        بیمارستان شهید بهشتی

o        بیمارستان قاضی

o        پارسیان

o        دانشگاه علوم پزشکی جهرم

o        دکتر آذرباد

o        دکتر شیرودی

o        دکتر کمالی

o        شبانه روزی آریا

o        شبانه روزی دانشگاه علوم پزشکی

o        شهید کاظمی

o        قره چمني

o        مرکز فوریت های دارویی هلال احمر

o        هلال احمر - ارومیه

o        هلال احمر - رشت

o        هلال احمر - قم

o        هلال احمر - یزد

o        ولیعصر

o        13 آبان

o        22 بهمن

o        اطلاعات داروئی دانشکده داروسازی

o        بيمارستان اميد

o        بیمارستان توحید

o        بیمارستان شهید صدوقی

o        بیمارستان نفت اهواز

o        تعاون

o        دانشکده داروسازی شیراز

o        دکتر روزبهانی

o        دکتر طرزه ای

o        دکتر کیایی

o        شبانه روزی آریا

o        شبانه روزی دکتر چمران

o        فدک

o        مركزي امام

o        هلال احمر

o        هلال احمر - اصفهان

o        هلال احمر - سنندج

o        هلال احمر - گرگان

o        هلال احمر کرج

 

·         همایش‌ها

به دلیل تعداد بالای اطلاعات به پرتال بخش مربوطه مراجعه نمایید

 

·         جامعه پژوهش پزشکی

به دلیل تعداد بالای اطلاعات به پرتال بخش مربوطه مراجعه نمایید

o        همه

o        برترین ها

o        اعضای هیئت علمی

o        رؤسای مراکز تحقیقاتی

o        مترجمین

o        داوران

o        ویراستاران

o        سردبیران

o        هیئت تحریریه

o        مدیران مسئول

o        رؤسای دانشگاهها

o        معاونین پژوهشی

o        مدیران پژوهشی

o        رؤسای کتابخانه های مرکزی

o        رابطین سامانه

o        رابطین پژوهشگران قرانی

o        رابطین منابع الکترونیک

o        رابطین پژوهانه

o        رابطین جشنواره رازی

o        رابطین اخلاق

o        رابطین علم سنجی

o        رابطین ارزشیابی مراکز تحقیقات

o        رابطین وبومتریکس

o        مسئولین سامانه

 

·         نشریات

o        پژوهش در پزشکی

o        Medical Journal of The Islamic Republic of Iran

o        Iranian Journal of Medical Sciences

o        مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

o        مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

o        طب و تزکیه

o        مجله دانشکده پزشکی اصفهان

o        Daru Journal of Faculty of Pharmacy Tehran Univer

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

o        مجله علمي پزشکی قانونی

o        مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

o        Urology Journal

o        Acta Medica Iranica

o        Iranian Journal of Nuclear Medicine

o        بینا

o        روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

o        پژوهنده

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

o        مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی- درمانی همدان

o        Trauma Monthly

o        مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشکان

o        فصلنامه علمي- پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني سبزوار

o        مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

o        دانشور پزشکی

o        Journal of Research in Medical Sciences

o        مجله علمی پزشكي دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

o        فیض

o        مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ایران

o        مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين

o        فیزیولوژی و فارماکولوژی

o        مجله پژوهشی حکیم

o        مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o        مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی

o        Iranian Biomedical Journal

o        مجله پزشکی ارومیه

o        Archives of Iranian Medicine

o        مجله علوم پزشکی رازی

o        مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

o        Cell Journal (Yakhteh)

o        علوم دارویی مجله دانشکده داروسازی تبریز

o        Iranian Journal of Otorhinnolaryngology

o        Iranian Journal Of Dermatology

o        مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

o        کومش

o        Iranian Red Crescent Medical Journal

o        Journal of Reproduction & Infertility

o        Iranian Journal of Public Health

o        Iranian Journal of Basic Medical Sciences

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

o        مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

o        توانبخشی

o        Iranian Journal of Ophthalmology

o        طب جنوب

o        مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

o        Iranian Heart Journal

o        بهبود

o        Journal of Medicinal Plants

o        Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

o        پایش

o        Tanaffos (Respiration)

o        مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

o        مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

o        مجله علوم پزشکی هرمزگان

o        دیابت و لیپید ایران

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

o        مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی

o        Journal of Medical Education

o        یافته

o        Journal of School of Public Health & Institute of Public Health Research

o        مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

o        Iranian Journal of Pharmaceutical Research

o        طب نظامی

o        ارمغان دانش

o        Iranian Journal of Radiation Research

o        افق دانش

o        مجله علوم تشریح ایران

o        تحقیقات پزشکی

o        تازه های علوم شناختی

o        مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

o        Iranian Journal of Radiology

o        Iranian Journal of Pediatrics

o        مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

o        مجله زنان، مامائی و نازائی ایران

o        مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

o        Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

o        خون

o        Iranian Journal of Immunology

o        مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی اسلامی ایران

o        International Journal of Endocrinology Metabolism

o        نشریه جراحی ایران

o        مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

o        گوارش

o        فیزیک پزشکی ایران

o        Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics

o        Iranian Journal of Reproductive Medicine

o        مجله بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی

o        International Journal of Public Health and Sustainable Development

o        فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی

o        علوم مغز و اعصاب ایران

o        Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering

o        شنوایی شناسی

o        لیزرپزشکی

o        Shiraz E Medical Journal

o        ARYA Atherosclerosis

o        نشریه پرستاری ایران

o        مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

o        Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences

o        گام های توسعه در آموزش پزشکی

o        مدیریت سلامت

o        مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

o        اصول بهداشت روانی

o        علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

o        Iranian Journal of Child Neurology

o        Iranian Journal of Psychiatry

o        Iranian Endodontic Journal

o        The Journal of Tehran University Heart Center

o        Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas

o        مدیریت اطلاعات سلامت

o        Iranian Journal of Pathology

o        Hepatitis Monthly

o        حیات

o        نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

o        سالمند

o        فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

o        مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

o        مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

o        Iranian Journal of Parasitology

o        Iranian Journal of Kidney Diseases

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

o        مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

o        International Journal of Fertility & Sterility

o        تحقیقات علوم رفتاری

o        سلامت کار ایران

o        پژوهش پرستاری

o        Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

o        Iranian Journal of Cancer Prevention

o        Journal of Ophthalmic & Vision Research

o        Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

o        Iranian Journal of Orthodontics

o        Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases

o        International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research

o        فصلنامه دانش و تندرستی

o        Iranian Journal of Blood & Cancer

o        Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases

o        Avicenna Journal of Medical Biotechnology

o        مجله پرستاری مراقبت ویژه

o        سلامت و محیط

o        Iranian Journal of Microbiology

o        Iranian Journal of Virology

o        طب جانباز

o        بیمارستان

o        International Journal of Preventive Medicine

o        Iranian Cardiovascular Research Journal

o        Journal of Research in Health Sciences

o        Jundishapur Journal of Microbiology

o        Research in Pharmaceutical Sciences

o        پوست و زیبایی

o        علوم غذایی و تغذیه

o        مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران

o        Journal of Paramedical Sciences

o        Middle East Journal of Digestive Diseases

o        Journal of Injury & violence Research

o        فصلنامه بیماریهای پستان

o        ژنتیک در هزاره سوم

o        Basic & Clinical Cancer Research

o        Journal of Family and Reproductive Health

o        Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

o        مجله علمی تحقیقات نظام سلامت

o        The International Journal of Occupational and Environment Medicine

o        Middle East Journal of Cancer

o        Nephro-Urology Monthly

o        Gastroenterology & Hepatology From Bed to Bench

o        Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental

o        مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

o        فصلنامه حقوق پزشکی

o        فصلنامه اخلاق در پزشکی

o        فصلنامه تاریخ پزشکی

o        فصلنامه فقه پزشکی

o        فصلنامه امداد و نجات

o        Payavard Salamat

o        دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

o        Addiction & Health

o        فصلنامه رستمینه

o        مجله علوم آزمایشگاهی

o        Asian Journal of Sports Medicine

o        international journal of occupational hygiene

o        iranian rehabilitation journal

o        dental research journal

o        iranian journal of pediatric society

o        caspian journal of internal medicine

o        Journal of Lasers in Medical Sciences

o        Journal of Rehabilitation Sciences

o        Journal of Modern Rehabilitation

o        طلوع بهداشت

o        iranian journal of cardiac surgery

o        بیهوشی و درد

o        فصلنامه علمی-پژوهشی علوم بهداشتی همدان

o        Iranian Journal of Pediartric Hematology Oncology(

o        Basic and Clinical Neuroscience

o        فصلنامه علمی-پژوهشی جندی شاپور

o        Journal of Periodontology& Implant Dentistry

o        مراقبت های نوین

o        Journal of Nephropathology

o        Trauma

o        مجله رفتارهای پرخطر و اعتیاد

o        مجله چشم انداز سلامت

o        Archives of Hygiene Sciences

o        Journal of Basic and Clinical Pathophysiology

o        مدیریت ارتقا سلامت

 

·         مقالات

·         پایان نامه‌ها

·         طرح‌های تحقیقاتی

·         آزمایشات تشخیص پزشکی

·         کتب

·         گنجینه طب ایرانی

·         منابع الکترونیک

·         پروژه‌ها

 

o        مرکز مدیریت تحقیقات ، آموزش و مراقبت از بیماری های سرطان سینه

o        معاونت تحقیقات و فن آوری

o        بانک الکترونیکی کتب پزشکی

o        مرجع تخصصی ترجمه فارسی کدهای آی سی دی

o        بانک جامع تخصصی مقالات پزشکی

o        بانک تخصصی ویدئوی پزشکی ایران

o        سامانه مکانیزه مدیریت درمان سرطان سینه

 

·         هلث تیوب-مرجع فیلم سلامت

·         مدتویوب-مرجع فیلم پزشکی

·         مدلیب

·         مدکد

·         اطلاعیه‌ها

·         اخبار و اطلاع رسانی

·         پیوندهای پزشکی

·         درخت پژوهش

·         شبکه ها

 

o        شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور

o        شبکه پزشکی مولکولی ایران

o        شبکه تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

o        شبکه تحقیقات پوکی استخوان

o        شبکه تحقیقات سلامت روان

o        شبکه تحقیقات علوم دارویی

o        شبکه شرق مدیترانه ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت

o        شبکه ملی تحقیقات و فناوری واکسن

o        شبکه ملی تحقیقات بهداشت محیط

o        شبکه ملی تحقیقات بیماری های تنفسی

o        شبکه ملی تحقیقات بیماریهای چشم

o        شبکه ملی تحقیقات دیابت

o        شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران

o        شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران

o        شبکه ملی تحقیقات طب سنتی و داروهای گیاهی

o        شبکه ملی تحقیقات قلب و عروق

o        شبکه ملی تحقیقات لیزر در پزشکی

o        شبکه ملی تحقیقات لیشمانیوز

o        شبکه ملی تحقیقات نانو فن آوری پزشکی

o        شبکه ملی تحقیقات هپاتیت

o        شبکه ملی تولید داروهای راهبردی

 

·         قوانین و مقررات

·         اطلاعات تماس