امروز : ۱۵ آذر ۱۳۹۵         ۶ ربیع الاول ۱۴۳۸          ۵ دسامبر ۲۰۱۶          ساعت بوقت تهران : ۲:۰۲ بعد از ظهر
شناسنامه افراد
نام و نام خانوادگی: ساحره شیخ حسنی گروه آموزشی:
نام دانشگاه: آخرین مدرک تحصیلی: سایر
مرتبه علمی: سایر رشته تحصیلی:
وب سایت اختصاصی: http://26306.cv.research.ac.ir
 
آوات فیضی
زهره سرافراز
سعید فطوره چی

کل همکاران : 3
اسپاستيسيته
ديپلژي اسپاستيك
تعديل حسي كف پا

کل کلید واژه ها : 3