امروز : ۱ اسفند ۱۳۹۵         ۲۳ جمادی الاول ۱۴۳۸          ۱۹ فوریه ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۱۲ بعد از ظهر
اطلاعات تماس

معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری

81455152

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام و مشاور عالی معاونت

81455190-91

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

3

دکتر قاسم جهانگرد

رئیس دفتر معاونت

81455152

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

4

دکتر اصغر عبادی فر

رییس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

81455181

81455183

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

5

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی

81455225

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

6

دکتر حسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

7

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

81454950

81454272

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

8

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیر دفتر توسعه ارتقاء اخلاق پزشکی

81455189

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

9

دکتر نجفی پور

مشاور اجرایی و مدیر امور عمومی

81455202

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

10

دکتربرادران افتخاری

معاون ارزشیابی

81455184

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

11

دکتر رفیع نژاد

معاون امور پژوهشی

81455186

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

12

دکتر امانلو

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

81455231

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

 

لیست تلفن های داخلی پرسنل معاونت تحقیقات

دفتر معاونت 

تلفن 

دفتر توسعه و
 هماهنگی 

تلفن 

دفتر توسعه 
و اطلاع رسانی 

تلفن 

دفتر سلامت 
معاونت تحقیقات 

تلفن     

آقای دکترملک زاده و دکتر آخوندزاده

81455210

81455211

آقای دکترعبادی فر

81455181

آقای دکترکبیری

81455228

 آقای دکتر

حسین وطن پور

81454325

خانم سلامت 

81455210 

خانم الهه باقری

81455181

آقای باقری

81455234

آقای دکتر نجومی 

81454328

خانم نیلوفری 

81455211

خانم خدیجه باقری

81455185

آقای نصیرزاده 

81455228

آقای دکتر فکور 

81455133

 آقای دکتر جهانگرد

81455218

خانم دکتر افتخاری

81455184

آقای هزاوه 

81454313

خانم دکتر کیان فر 

81455221

آقای عباسی

81455219

خانم الهام حبیبی

81455186

خانم زکیانی

81455199

خانم سیدی خانم صابری

81455044

 

 

خانم دکتر حقیقی

81455197

خانم احمدی

81455157

خانم مجیدی فر 

81454325

 

 

خانم دکتر پیکری

81455154

خانم عاشوری

81455134

خانم مهدی عصری

81455043

دفتر مشاور

 

خانم دکتر جلالی نیا

81455136

خانم زاهدی

81455132

خانم زینب حبیبی

81455476

 

 

خانم التماسی

81455153

خانم میترا محمدی 

81454316

خانم دهستانی

81455041

خانم کامرانپور 

81455190

خانم مجرب

81455154

خانم نئوت 

81454312

آقای لعل پور 

81455130

خانم طیبی

81455194

خانم فلاحت 

81455138

خانم  ارجمندی

81454318

آقای حدیقی

81455158

دفتر مشاور اجرائی

 

خانم بحرینی

81454308

خانم دکتر رمضان قربانی

81455238

خانم افلاکی

81455196

 آقای دکترنجفی پور

81455202

81455203

خانم سبحانی

81455137

خانم بوداقی 

81455222

81455225

 خانم مظفری

81455130

خانم میرکمالی 

81455202

81455203

آقای دکتررفیع نژاد

81455186

خانم میرزائی

81454311

 خانم صمدزاده جشنواره رازی

81454897

خانم حبیب ا...

81455208

خانم علوی

81454309

خانم افروز

81455198

 خانم دکتر مسگرپور

81455475

 خانم ساسانی 

81455259

خانم چینه کش

81455135

آقای حسین نصیرزاده 

81455047

خانم آذری

81455234

خانم جعفری

81455232

خانم فلاح رستمی 

81454315

خانم زهره رضایی

81455149

 

 

خانم حیدری 

81455208

خانم کمالیان 

81454307

خانم پهلوانزاده

81455338

 

 

خانم بامداد 

81455233

خانم سیفی 

81454314

خانم حسینمردی

81454301

 

 

خانم تاج دینی 

81455246

خانم بابائیان 

81455139

آقای دکتر اکبری ساری

81454950

 

 

خانم زهرا محمدی

81455241

 

 

خانم محمد علی خلج

42728145

 

 

خانم قلعه نوی

81455209

 آقای دکترشمسی 

 81455189

آقای گرانمایه 

81454273

 

 

آقای داودی

81454297

خانم آل حسینی

81454305

آقای کریم نژاد

81454274

 

 

آقای پاس

81454298

خانم دکتر الهامی

81454299

آقای دکتر نجاری

81455131

 

 

آقای اصغرنژاد

81455228

خانم برهمت 

81454303

خانم نازی رضایی

81454268

 

 

آقای کبوتران 

 81455240

خانم حجازی

81454304

خانم نعیم آسا

81454270

 

 

آقای قاسمی

81455286

آقای دکتر طالعی

81455239

خانم حاج عابدین 

81454271

 

 

 

 

آقای دکتر هاشمی کهن زاد

81454317

خانم شریفی نژاد

81454269

 

 

 

 

خانم دکتر نیک روان 

81454301

   

 

 

 

 

خانم خسروی

43028145

   

 

 

 

 

آقای دکتر حضرتی 

81455230

   

 

 

 

 

آقای آژیر

81455230

 

 

 

 

 

 

خانم چراغی 

81455237