امروز : ۴ فروردین ۱۳۹۶         ۲۶ جمادی الثانی ۱۴۳۸          ۲۴ مارس ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۲:۳۵ قبل از ظهر
نشریات پزشکی
click me
برای جستجو بر اساس نام دانشگاه و یا موضوع از این بخش استفاده نمائید
دانشگاه : موضوع : وضعیت ایندکس :
فهرست نشریات پزشکی کشور به شرح زیر است . برای مشاهده وب سایت اختصاصی هر نشریه بر روی عنوان آن کلیک نمائید.
تعداد مجلات : 25
ردیف
عنوان مجله
ناشر
صاحب امتیاز
نمایه زبان نشریه وب سایت اطلاعات تکمیلی
جستجو
جستجو
١
پژوهش در پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
دو ماهنامه
سردبیر:
عبدالجلیل كلانتر هرمزی
نام مختصر:
Pajouhesh Dar Pezeshki
تاریخ تصویب:
1373/8/1
تاریخ اعتبار:
1391/12/29
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-5311
E-ISSN:
2008-0506
تلفن:
22439937
نمابر:
22439949
پست الکترونیک:
pajouhesh@sbmu.ac.ir
وب سایت:
آدرس:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه سوم، دفتر مجله پژوهش در پزشکی
نمایه نامه ها:    Scientific Information Database (SID), IranMedex, Magiran, ISC, Index Copernicus, EMRO
٢
Medical Journal of Islamic Republic of Iran
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ايران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ايران
PubMed, Scopus
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ٢
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
پیوسته
سردبیر:
مازیار مرادی لاكه
نام مختصر:
Med J I.R. Iran
تاریخ تصویب:
1384/10/3
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1016-1430
E-ISSN:
2251-6840
تلفن:
021-88958194
نمابر:
021-88958194
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
تهران، دانشگاه علوم پزشکی ايران
نمایه نامه ها:    PubMed, SCOPUS, ISC, Index Copernicus, CABI, EMRO, PMC, EBSCO, DOAJ
٣
Iranian Journal of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
PubMed, Scopus, Embase
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ٣
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
بهروز آستانه
نام مختصر:
Iran J Med Sci
تاریخ تصویب:
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
0253-0716
E-ISSN:
1735-3688
تلفن:
2357282
نمابر:
2279781
پست الکترونیک:
vcrdep@sums.ac.ir
وب سایت:
آدرس:
شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، ساختمان شماره 1، طبقه 2
نمایه نامه ها:    SCOPUS, Embase, ISC, IranMedex, Magiran, Scientific Information Database (SID), Cinahl, ProQuest, EMRO, Index Co, PMC, CABI, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar
٤
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران
Scopus, Embase
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٤
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
ماهنامه
سردبیر:
نادره بهتاش
نام مختصر:
Tehran Univ Med J
تاریخ تصویب:
1386/4/2
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1683-1764
E-ISSN:
1735-7322
تلفن:
021-88962510
نمابر:
021-88962510
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
تهران، خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشكده پزشكي، ساختمان آموزش، طبقه اول، شماره 202، دفتر مجله فارسی
نمایه نامه ها:    SCOPUS, Embase, Magiran, ISC, CAS, EMR Beta, UKRICH, Index Co, CABI, CabiIran medex, EMRO, DOAJ, Scientific Information Database (SID), Cambridge Scientific Abstract (CSA), Psych Info
٥
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٥
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
دو ماهنامه
سردبیر:
محمد رضا اردلان
نام مختصر:
Med J Tabriz Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1382/1/23
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1608-5671
E-ISSN:
2008-160x
تلفن:
3366579
نمابر:
3366579
پست الکترونیک:
tbzmedmag@yahoo.com
وب سایت:
آدرس:
تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- بلوار شهید کریمی - کتابخانه مرکزی علوم پزشکی طبقه دوم – دفتر مجله پزشکی
نمایه نامه ها:    IranMedex, Scientific Information Database (SID), Magiran, ISC, EMRO, Cinahl
٦
مجله سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٦
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
علی اصغر پيوندي
نام مختصر:
J Med Counc I.R. Iran
تاریخ تصویب:
1381/7/14
تاریخ اعتبار:
1397/12/29
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1073-1562
E-ISSN:
1562-1073
تلفن:
84138315
نمابر:
88331082
پست الکترونیک:
jmciri@irimc.org
وب سایت:
آدرس:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، روبروی دانشکده کارآفرینی، پلاک 8 و 6 سازمان نظام پزشکی طبقه چهارم
نمایه نامه ها:    Scientific Information Database (SID), Magiran, ISC, Cinahl, EMRO, CABI, Global Health
٧
طب و تزکيه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٧
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
نام مختصر:
Teb Tazkiyeh
تاریخ تصویب:
1385/7/8
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1608-2397
E-ISSN:
2251-6239
تلفن:
22759157
نمابر:
22759157
پست الکترونیک:
Info@yahoo.com
وب سایت:
آدرس:
تهران- شهرک قدس- میدان صنعت- خیابان ایوانک- خیابان فلامک جنوبی- خیابان سیمای ایران- وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‍‍پزشکی- طبقه سیزدهم
نمایه نامه ها:    ISC, Magiran, IranMedex
٨
مجله دانشکده پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
Scopus, Embase
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٨
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
هفته نامه
سردبیر:
نام مختصر:
J Isfahan Med Sch
تاریخ تصویب:
1384/7/2
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-854x
E-ISSN:
تلفن:
6694737
نمابر:
6694737
پست الکترونیک:
jims@med.mui.ac.ir
وب سایت:
آدرس:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی
نمایه نامه ها:    SCOPUS, Embase, IranMedex, Scientific Information Database (SID), ISC, Google Scholar, CABI, EMRO, DOAJ, CAS, Index Co
٩
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences
BioMed Central
BioMed Central
ISI, Medline, PubMed, Scopus, Embase
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ٩
IF : 0.773
(Impact Factor)
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
پیوسته
سردبیر:
علی خلج
نام مختصر:
DARU J Pharm Sci
تاریخ تصویب:
1380/9/12
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1560-8115
E-ISSN:
2008-2231
تلفن:
021-64122319
نمابر:
021-66959104
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
تهران، خيابان كارگر شمالي، جنب خوابگاه دانشجويان، بخش داروئي دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
نمایه نامه ها:    ISI, PubMed, Medline, SCOPUS, Embase, ISC, PMC, Index Copernicus, ProQuest, DOAJ, CAS, International Pharmeceutical Abstract (IPA), BIOSIS, IMEMR, NAPRALERT, CABI, Global Health, Cinahl
١٠
مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كرمان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی كرمان
Scopus, Embase
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١٠
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
دو ماهنامه
سردبیر:
احمد غلامحسینیان نجار
نام مختصر:
J Kerman Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1381/7/14
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1023-9510
E-ISSN:
2008-2843
تلفن:
0341-2114771
نمابر:
0341-2114771
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
كرمان، بلوار جمهوري اسلامي، مركز آموزش مداوم جامعه پزشكي، دفتر مجله علمي دانشگاه
نمایه نامه ها:    SCOPUS, Embase, Scientific Information Database (SID), IranMedex, Magiran, ISC, EMRO, Elsevier Product, Index Co, Google Scholar
١١
مجله علمی پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی کشور
سازمان پزشكي قانوني كشور
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١١
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
جابر قره داغی
نام مختصر:
Sci J Forensic Med
تاریخ تصویب:
1386/8/12
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1027-1457
E-ISSN:
2383-0034
تلفن:
55619099
نمابر:
55619099
پست الکترونیک:
sjofm@yahoo.com
وب سایت:
آدرس:
تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر مجله علمی پزشکی قانونی
نمایه نامه ها:    IranMedex, Scientific Information Database (SID), Magiran, ISC
١٢
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١٢
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
مسعود سیفی
نام مختصر:
J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1381/11/19
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-7683
E-ISSN:
2228-5032
تلفن:
021-22426086
نمابر:
021-22403194
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
تهران. بزرگراه چمران. اوين. بلوار دانشجو. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. طبقه چهارم. دفتر مجله
نمایه نامه ها:    Scientific Information Database (SID), ISC, Cinahl, EMRO, Index Co, CAS, Google Scholar
١٣
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١٣
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
عبدالرسول سبحانی
نام مختصر:
J Guilan Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1384/5/1
تاریخ اعتبار:
1384/8/18
موضوع کلی:
مجلات عمومی
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
2008-4048
E-ISSN:
2008-4056
تلفن:
0131-3223047
نمابر:
0131-3223047
پست الکترونیک:
haj.sa@gmail.com
وب سایت:
آدرس:
رشت، خیابان نامجو، خیابان شهید سیادتی، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نمایه نامه ها:    ISC, Scientific Information Database (SID), Magiran, EMRO, Index Co, Google Scholar, IranMedex, Cinahl
١٤
Urology Journal
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری(ارولوژی)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری(ارولوژی)
ISI, Medline, PubMed, Scopus, Embase
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ١٤
IF : 0
(Impact Factor)
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
دو ماهنامه
سردبیر:
عباس بصیری
نام مختصر:
Urol J
تاریخ تصویب:
1384/10/3
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-1308
E-ISSN:
1735-546X
تلفن:
021-22594204
نمابر:
021-22594204
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
UNRC(Urology and Nephrology Research Center) -No 103- 9th Boustan St- Pasdaran Ave- Tehran- iRAN
نمایه نامه ها:    ISI, PubMed, Medline, SCOPUS, Embase, IranMedex, Scientific Information Database (SID), ISC, Cinahl, Google Scholar, ProQuest, CABI, DOAJ, EMRO, CAS, PMC
١٥
Acta Medica Iranica
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران
Medline, PubMed, Scopus, Embase
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ١٥
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
ماهنامه
سردبیر:
احمد رضا دهپور
نام مختصر:
Acta Med Iran
تاریخ تصویب:
1384/8/7
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
سایر
موضوع اختصاصی:
سایر
P-ISSN:
0044-6025
E-ISSN:
1735-9694
تلفن:
88973667
نمابر:
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Poursina Street, Tehran, 14174, Iran
نمایه نامه ها:    PubMed, Medline, SCOPUS, Embase, Scientific Information Database (SID), Magiran, ISC, Google Scholar, Index Copernicus, CABI, EMRO, DOAJ, IranMedex, CAS, Global Health Database, Cochrane
١٦
Iranian Journal of Nuclear Medicine
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران
Scopus, Embase
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ١٦
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
دو فصلنامه
سردبیر:
محسن ساغری
نام مختصر:
Iran J Nucl Med
تاریخ تصویب:
1382/7/5
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1681-2824
E-ISSN:
2008-2509
تلفن:
021-88633333-4
نمابر:
021-88026905
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
Shariati Hospital, North Kargar Ave. 14114, Tehran, Iran
نمایه نامه ها:    SCOPUS, Embase, ISC, Index Copernicus, EBSCO, EMRO, Scientific Information Database (SID), IranMedex, Magiran
١٧
مجله چشم پزشکی بینا
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١٧
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
محمدعلی جوادی
نام مختصر:
Bina J Ophthalmol
تاریخ تصویب:
1384/5/1
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1026-6399
E-ISSN:
1026-6399
تلفن:
021-88640114(119-120)
نمابر:
021-88799494
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
تهران- بلوار آفريقا (جردن)- بالاتر از ميرداماد- نرسيده به ظفر- خيابان يزدان پناه - پلاک 27- بانک چشم جمهوري اسلامي ايران- دفتر مجله بينا
نمایه نامه ها:    ISC, EMRO, Scientific Information Database (SID), Index Co, Google Scholar
١٨
روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١٨
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
امیر شعبانی
نام مختصر:
Iran J Psychiatry Clin Psychol
تاریخ تصویب:
1384/4/4
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-4315
E-ISSN:
2228-7515
تلفن:
021-66506899
نمابر:
021-66506899
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش، انستيتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقيقات بهداشت روان
نمایه نامه ها:    Scientific Information Database (SID), IranMedex, Magiran, EMRO, ISC, Index Co, Google Scholar, Cinahl, Psych Info, DOAJ
١٩
پژوهنده
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ١٩
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
دو ماهنامه
سردبیر:
معصومه جرجانی
نام مختصر:
Pejouhandeh
تاریخ تصویب:
1385/9/4
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-1022
E-ISSN:
2008-7780
تلفن:
22439780
نمابر:
22439981
پست الکترونیک:
pajoohande@sbmu.ac.ir
وب سایت:
آدرس:
تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه پنجم، دفتر مجله پژوهنده
نمایه نامه ها:    Scientific Information Database (SID), EMRO, ISC, Index Co, Cinahl, Google Scholar, CAB Abstracts
٢٠
مجله دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٢٠
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
ماهنامه
سردبیر:
نام مختصر:
J Shahid Sadoughi Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1376/5/5
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
E-ISSN:
2228-5733
تلفن:
7241742
نمابر:
7258413
پست الکترونیک:
Journal@ssu.ac.ir
وب سایت:
آدرس:
یزد - میدان شهید باهنر – سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - معاونت امور پژوهشی - دفتر مجله
نمایه نامه ها:    IranMedex, Scientific Information Database (SID), EMRO, Google Scholar, ISC, Index Co, Cinahl, DOAJ
٢١
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٢١
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
سید حمید هاشمی
نام مختصر:
Sci J Hamdan Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1384/5/1
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1025-4285
E-ISSN:
2251-662X
تلفن:
0811-8380924
نمابر:
0811-8380925
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
همدان ـ دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درمانــــــي همدان ـ دانشكده پزشكـــي ـ دفتر مجله علمي دانشگــــاه
نمایه نامه ها:    Scientific Information Database (SID), IranMedex, Magiran, ISC, Google Scholar, CAS, DOAJ, Index Co
٢٢
Trauma Monthly
کوثر
کوثر
PubMed, Scopus, Embase
انگلیسی

کد مصوب کمیسیون : ٢٢
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
فصلنامه
سردبیر:
محمدحسین کلانترمعتمدی
نام مختصر:
Trauma Monthly
تاریخ تصویب:
1385/3/6
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
2251-7464
E-ISSN:
2251-7472
تلفن:
21880352501
نمابر:
21880352501
پست الکترونیک:
info@kowsarpub.com
وب سایت:
آدرس:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه الله، طبقه همکف، مرکز تحقیقات تروما
نمایه نامه ها:    PubMed, SCOPUS, Embase, ISC, Index Copernicus, Scientific Information Database (SID), DOAJ, Google Scholar, EMRO, IranMedex, Magiran
٢٣
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشکان
جامعه اسلامي دندانپزشکان
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٢٣
نوع نشریه:
سایر
دوره انتشار:
سالنامه
سردبیر:
نام مختصر:
تاریخ تصویب:
1278/10/11
تاریخ اعتبار:
1278/10/11
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
E-ISSN:
تلفن:
نمابر:
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
نمایه نامه ها:   
٢٤
فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
Other Databases
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٢٤
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
سالنامه
سردبیر:
نام مختصر:
تاریخ تصویب:
1278/10/11
تاریخ اعتبار:
1278/10/11
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
E-ISSN:
تلفن:
نمابر:
پست الکترونیک:
وب سایت:
آدرس:
نمایه نامه ها:   
٢٥
مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
Scopus
فارسی

کد مصوب کمیسیون : ٢٥
نوع نشریه:
علمی-پژوهشی مصوب
دوره انتشار:
ماهنامه
سردبیر:
احمدعلی عنایتی
نام مختصر:
J Mazandaran Univ Med Sci
تاریخ تصویب:
1384/5/1
تاریخ اعتبار:
1394/8/18
موضوع کلی:
موضوع اختصاصی:
P-ISSN:
1735-9260
E-ISSN:
1735-9279
تلفن:
3262679
نمابر:
3262679
پست الکترونیک:
jmums@mazums.ac.ir
وب سایت:
آدرس:
ساری- میدان معلم- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران- طبقه سوم- معاونت تحقیقات و فناوری
نمایه نامه ها:    SCOPUS, Scientific Information Database (SID), ISC, Google Scholar, EMRO, DOAJ, CABI, EBSCO, CAS, Index Co
خروجی در قالب فایل اکسل