امروز : ۱ اسفند ۱۳۹۵         ۲۳ جمادی الاول ۱۴۳۸          ۱۹ فوریه ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۰۶ بعد از ظهر
اطلاعات مجله
عنوان فارسی : راهبردهای آموزش
عنوان لاتین : راهبردهاي آموزش
نام مخفف : J Educ Strateg
وب سایت اصلی : http://www.edcbmj.ir
وضعیت نشریه : مجوز ارشاد : 1
صاحب امتیاز : تاریخ مجوز ارشاد : 1388/08/25
وابسته به : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گستره توزیع :
زمینه فعالیت : تاریخ موافقت اصولی : 1391/11/09
مراکز همکاری : تاریخ تصویب : 1392/07/06
نوع نشریه : علمی-پژوهشی مصوب تاریخ اعتبار : 1394/08/18
زبان نشریه : فارسی شمارگان :
دوره انتشار : دو ماهنامه P_ISSN : 2345-5284
ناشر : E_ISSN :
 
  تاریخ انتشار:
 
   


 

کل پدیدآورندگان :0
 

کل کلید واژه ها :0