امروز : ۱ اسفند ۱۳۹۵         ۲۳ جمادی الاول ۱۴۳۸          ۱۹ فوریه ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۱۱ بعد از ظهر
پژوهشکده ها
برای جستجو بر اساس نام دانشگاه از این بخش استفاده نمائید
دانشگاه :
فهرست پژوهشکده های پزشکی کشور به شرح زیر است برای مشاهده وب سایت اختصاصی هر پژوهشکده بر روی عنوان آن کلیک نمائید.

تعداد پژوهشکده یافت شده: 22
پژوهشکده باز توانی عصبی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده تروما
دانشگاه علوم پزشکی نمونه
پژوهشکده رازی
جهاد کشاورزی
پژوهشکده سبک زندگی
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
پژوهشکده سل و بیماریهای تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
پژوهشکده سلامت خانواده
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده علوم دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده نمونه
دانشگاه نمونه 2
پژوهشکده نوروفارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پژوهشکده هموگلوبینوپاتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پژوهشکده کاهش رفتار پر خطر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سل مقاوم به درمان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان